Vergroening en digitalisering

TransMatch zet vol in op digitalisering en vergroening. Doorheen heel het transportproces wordt u door onze software op de hoogte gehouden. Alle documenten worden automatisch verstuurd en de positie van uw lading kan op elk moment opgevraagd worden.

Na elke reis krijgt u een rapport over de foodprint van uw transport.

Vervoer over water is het meest duurzame transportmodus. Het transport met binnenvaartschepen zorgt niet alleen voor een veel lagere CO² uitstoot, het zorgt ook voor minder files op onze dichtgeslibde wegen. Wij onderzoeken graag of uw bestaande
wegtransporten (deels) kunnen worden overgenomen door onze schepen.

Aandacht voor het milieu

Vervoer per binnenvaart is duurzaam en goedkoper dan andere vormen van vervoer. Wij sluiten hiermee dan ook naadloos aan op de actualiteit waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en er naar minder milieubelastend vervoer gestreefd wordt 

NL